A kulturált emberhez méltó magatartás érdekében horgászat előtt és közben célszerű tartózkodni a szeszesitalok fogyasztásától, ami súlyos baleset okozója is lehet a vízparton vagy a csónakban.

A horgász, ha rádiót vagy magnetofont visz magával, azt csak fülhallgatóval vagy minimális hangerővel használja, nehogy mások pihenését zavarja. Kerülje a kiabálást, hangoskodást és tartózkodjon a másokat megbotránkoztató trágár beszédtől.

A kijelölt fürdőhelyeken csak úgy szabad horgászni, hogy az a fürdőzők testi épségét és nyugalmát ne veszélyeztesse.

Erősen látogatott horgászhelyen a később érkezők úgy helyezkedjenek el, hogy az ott lévőket a horgászásban ne zavarják és készségeik bevetése ne jelentsen balesetveszélyt.

Ha valahol sorozatosan méreten aluli hal akad horogra, a halállomány kímélése érdekében változtassunk helyet. Ez akkor is indokolt, ha szabályosan horgászva is sorozatosan kívülről akad halba a horog.

A horgász óvja és védje a halállományt, de ne irigyelje másoktól a halfogást, sőt tapasztalataival, tanácsaival segítse horgásztársait, mindenekelőtt a fiatalokat, a kezdőket és az ország más tájairól érkezett horgász turistákat, valamint azokat, akik arra idős koruk vagy testi fogyatékosságuk miatt fokozottabb mértékben rászorulnak.

A horgász a halállomány védelme érdekében végzett ellenőrzéseket ne tekintse indokolatlan zaklatásnak, segítse a halőrök felelősségteljes munkáját, amit a becsületes horgászokért végeznek.

- a horgász tekintse kötelességének a környezetvédelmi munkában való részvételt.