A fogási naplót vezetni, majd az azon feltüntetett határidőig az egyesületnek megküldeni vagy a naplón feltüntetett címre leadni. A napló vezetésének adati összesítésének a halállomány felmérése és a halgazdálkodás szempontjából van jelentősége. Horgászegyesülettől szövetségi betétlapot csak az kaphat, aki az előző évi fogási naplóját leadta.

A víz minőségének védelme érdekében tilos olyan anyag vízbe juttatása, amely a víz minőségét rontja. A szoktató etetéshez csak a vízben oldódó és egészségre nem ártalmas etetőanyagok használhatók.

Tilos a vízparti növényzetnek a horgászhely fenntartásához elengedhetetlenül szükséges és a helyi horgászrendben esetleg meghatározott mértékét meghaladó csonkítása, illetve irtása, a partvédelmi létesítmények megbontása, a szemetelés.

Szemetet, étel és csali maradékot, a haltisztítás hulladékát a horgászhelyen hátrahagyni tilos.

Folyóvíz jegén horgászni tilos, állóvíz jegén csak ott szabad, ahol megengedett és csak ha a jég legalább 10 cm vastag, nem olvad és nem mozog. A horgász a léket köteles szembetűnően megjelölni.

A horgász sötétedés után - ha közvilágítás nincs - köteles horgászhelyét folytonosan megvilágítani.

A horgász bevetett készségeitől csak annyira távolodhat el, hogy kapás esetén azonnal bevághasson. Aki horgászhelyét elhagyja, készségeit köteles a vízből kivenni, azok őrzésével megbízni mást nem szabad.

A kifárasztott hal zsákmányul ejtéséhez a merítőszák, illetve vágóhorog használata minden esetben kívánatos. A kifogott halat szárazon vagy vízen lassú, kínos fulladásnak kitenni tilos. A halat a horogtól megszabadítva haltartóban, vagy felkantározva vízben kell tartani, vagy azonnal meg kell ölni. Azt a halat, amelyet a horgász nem kíván megtartani, azonnal kíméletesen vissza kell ereszteni a vízbe. A vissza nem engedett halat később fogott más hallal kicserélni tilos. Ha méreten aluli hal a horgot mélyen lenyelte és azt sérülés okozása nélkül nem lehet eltávolítani, a zsinórt a hal szája előtt el kell vágni és a halat a benne hagyott horoggal együtt kell a vízbe visszahelyezni. Nem vonatkozik ez a rendelkezés olyan esetekre, amikor a méreten aluli hal villantót, baliólmot vagy más műcsalit nyelt le, de a horgot ilyenkor is a legnagyobb kímélettel kell kiszabadítani.